Grafologia, tiedettä vai taidetta?


Grafologia tarjoaa paljon etuja eri aloille, kuten esimerkisksi  psykologiaan. On tärkeää että voidaan tutkia tarkemmin henkilön sisintä ja hänen tasapainoisuuttaan.

Grafologia ei tutki henkilön kirjoittaman tekstin sisältöä vaan monia muita eri asioita kuten tekstin kokonaisuutta, kuinka sivu on täytetty kirjoituksella,  rivien etäisyys toisistaan, kirjainten kokoa ja muotoa, kirjoituksen suuntaa. 

Tekstin yleinen vaikutus ja ulkonäkö arvioidaan kokonaisuutena. 
Näin saadaan johtopäätös  siitä, millainen henkilö todellisuudessa on.

Koskaan emme tosin voi päätellä tai tietää millainen personallisuus henkilö on kokonaisuutena, mutta kuitenkin laajan ja kuvan tyypillisyydestä.

Grafologia on tärkeä työväline psykologiassa, sen  välityksellä saa tarkemman kuvan henkilöstä ja hänen  ominaisuuksistaan. Näin psykologi voi täydentää tietämystään ja saa tarkemman kuvauksen henkilöstä.

Grafologiaa ei voi sanoa tarkaksi tieteeksi, mutta ei myöskään pelkästään taiteen alaksi. Käsialan tarkka tutkimus ja tarkastelu sen kaikista yksityiskohdista on tärkeää, jotta saamme kirjoittajasta oikean luonteen kuvan ja tuloksen.

Grafologia on systemaattista kirjoituksen tutkimista joka perustuu erilaisiin indikaattoreihin kirjoituksessa kuten kirjainten koko, liike, tila, kynän jälki eli käsialan paino, jatkuvuus, kirjainten kaltevuus, suuntaisuus, harmoonisuus jne.

Näin saadut tulokset kootaan psykologiseen  lausuntoon jotka käsialatutkimuksen perusteella on saatu.

Lausunnon sisältö on persoonallisuusprofiili siitä, kuinka hän sopeutuu yhteiskuntaan, tunteellisuus, henkinen kypsyys, reaktiot erilaisissa tilanteissa, sekä impulsiivisuuden ja agressivisuuden hallinta.

Hänen perhesuhteensa, henkinen käyttäytymisensä, älylliset ja emotionaaliset toiminnat, elämänasenne,  suuntautuminen ulospäin tai sulkeutuneisuus,  sopeutumiskyky  ja aktiivisuus,
selviytyminen työtelämässä  ja intensiteetti.

Sen lisäksi voidaan löytää ongelmallinen käyttäytyminen  eri ikäkausina ja mahdolliset syyt ongelma käyttäytymiseen kuten  huomion puute, stressi, taipumus neuroosiin, itsetuhokäyttäytyminen, sopeutumisvaikeudet, sekä integroituminen yhteisöön.

Augusto Velsiä (AUGUSTO VELS  1917-2000), suomalaisittain kutsutaan Espanjan grafologien dekaaniksi. Hän kirjoitti että grafologia on tiede jonka päämääränä on luonteen tutkiminen temperamentista ja persoonallisuudesta kirjoituksen liikkeen, tilan sekä muodon käsiala analyysista  ja sen eri aspekteista.

Grafologia on toisin sanoen tieteellinen persoonallisuuden  analyysi käsinkirjoitetun näytteen kautta jota säätelee psykomotorinen laki.

Joissain tapauksissa grafologi käyttää myös intuitiota.

Voidaksemme analysoida kaikki aspektit ja ominaisuudet kirjoituksesta niiden konseptien ja psykologisen materiaalin pohjalta, grafologin tulee osata syntetisoida suuri määrä tietoa  henkilöstä, joten havainnon ja huomioinnin prosessi on opittavissa.

Grafologialla on vähän tekemistä taiteen kanssa, mutta sitäkin enemmän grafologin omasta kapasiteetista nähdä ja tietää grafologiasta.

W.H Muller sanoi jo vuonna 1935 häneltä kysyttäessä että onko grafologia tiede: Se mikä puuttu , ei ole grafologia, vaan suuri joukko tieteellisesti koulutettuja grafologeja.


Käsiala kertoo ihmisestä paljon enemmän kuin luulemmekaan.

Muuta:

Kirjainten merkitys grafologiassa