Kirjainten merkitys grafologiassa

Eri kirjaimilla on oma merkityksensä grafologiassa. Pienet aakkosten kirjaimet ovat tärkeimpiä ja mielenkiintoisimpia, joita erikoisesti analysoidaan kirjoituksessa.

Niiden avulla voimme tutkia ja ymmärtää  kirjoittajan syvällisimmän alitajunnan tason sekä persoonallisuuden piirteet. Se on avain ihmisen syvimpään persoonallisuuteen, sekä piirteiden tutkimiseen, jonka avulla ymmärrämme paremmin ihmisen sisintä.

Pienimmät yksityiskohdat kirjoituksessa antavat oman tarkan kuvauksensa ihmisen luonteesta ja voimme näin ymmärtää kirjoittajan eri näkökohdat, joita kirjoittaja joskus pyrkii salaamaan tai muuntamaan, ja joita kirjoittajan alitajunta ei välttämättä edes tunnista tärkeiksi elämässään.

Jokainen kirjoitettu merkki grafologiassa on heijastus aivojen työstä, joka ei ole ainoastaan heijastus fyysisestä aspektista, vaan myös menttaalisesta ,sekä  että tunteen ilmaisusta. On helppo seurata emotionaalisia ja menttaalisia  muutoksia ihmisessä, kuinka kirjoittajan käytös muuttuu hänen mielenlaatunsa mukaan.

Grafologille nämä muutokset ovat konkreettisia ja ilmenevät kirjoituksessa. Näin eri kirjoituksen osat, kuten allekirjoitus, kuvat, piirrokset, numerot ja erilaiset merkit antavat lukemattoman määrän tietoa grafologille kirjoittajan persoonallisuudesta, mm. mielialasta, emotionaalisesta olotilasta,  hänen henkisestä tilastaan, taiteellisuudestaan, sekä analyyttisestä mielestään. 

Tähän liittyvät läheisesti myös erilaisten sairauksien merkkien toteaminen. Jokaisella kirjaimella on siis oma tärkeä merkityksensä grafologiassa, joka heijastaa ihmisen eri aspekteja.

Tarkastellaan esimerkiksi ”t” kirjainta: T-kirjain on tahdon merkki.

t_kirjain.jpg

Pieni ”t” kirjain antaa meille mahdollisuuden analysoida erilaisia tahdon aspekteja kirjoittajasta, hänen käyttäytymisestään, tavastaan toimia, vahvuudestaan valita oikein tai väärin, ja hänen tahdonlujuudestaan saavuttaa asettamansa päämäärät elämässä.

Pieni ”t” kirjain käsitetään tahdon kirjaimeksi koska siinä yhtyvät tahdonvoima ja psyykkinen jännite joka ilmaisee teon ja tahdon ilmentymän. Kun kirjoittaja kirjoittaa ”t” kirjaimen pystyviivan, se ilmentää hänen  myönteistä ”minä”  jännitettään, ja samalla kertoo omasta personallisuudesta toisiin nähden.

Pienen ”t” kirjaimen poikkiviiva puolestaan ilmentää kirjoittajan asenteen ja energiantason, jota henkilö käyttää elämässään ja ajatuksissaan, sekä kertoo miten hän tekee, ja missä määrin hyväksyy asiat tarpeidensa ja halujensa  mukaan.

Ihminen, joka kirjoittaa ”t”:n poikkiviivan kahden ”t”kirjaimen yli samassa sanassa, on nopea ajatuksiltaan,(sanoo ensin ja ajattelee sitten ilmiö). Sanavalmis, hänellä on halu yksinkertaistaa asioita. Hän voi olla kärsimätön ja impulsiivinen.

Pieni ”t”  siis antaa meille mahdollisuuden selvittää kirjoittajan tasaisuuden tai eripuraisuuden ideaalin, toiminnan ja sen seuraukset, sekä niiden tason ja voimakkuuden. Vahvuuden, jolla hän seisoo ajatustensa takana. 

Kirjaimia analysoidessa otetaan myös huomioon kaikki muut grafologian aspektit, kuten kirjainten kallistuma, malli, koko, suunta, paino jne. jotka ovat tärkeitä oikean persoonallisuus tulkinnan saamiseksi.

Pieni ”t”kirjain antaa tärkeää tietoa esim. kun valitaan henkilökuntaa töihin. ” t” viivan poikkiviiva ,joka on korkeammalla kun muut saman henkilön kirjoituksessa, tulkitaan henkilöksi joka on tarkka ja ottaa tosissaan ammattinsa.

Itse ”t”kirjaimesta on lueteltoitu virallisesti 168 eri tyyppiä, joten personaalisuuden tutkiminen vie aikaa, ja on vaativaa, jotta vältytään virheellisiltä tulkinnoilta.

Yhden tai kahden kirjaimen tutkiminen ei riitä, vaan kirjoituksesta tulee löytää kokonaisuus ja sen rytmi, jotta voi arvioida kokonaisuuden, sekä esimerkisi impulsivisuuden voimakkuuden.

Pieni ” a”kirjain on tunne-elämän kirjain.

pieni_a_kirjain.jpg

Pieni ”a” symbolisoi ihmisen sisintä minää. Se kertoo syvimmistä minän tunteista. Se kertoo meille tunteiden voimakkuuden,vilpittömyyden ja kirjoittajan varautuvaisuuden.

Pieni ”a” kertoo kirjoittajan käyttäytymisen henkilökohtaisessa sosiaalisessa kanssakäynnissä muiden kanssa. Pullea ja pyöreä ”a” kirjain tarkoittaa että ihminen on täynnä toivoa, luottavainen, kun taas litteä ”a” kirjain edustaa surun murtamaa, kärsimystä, ahdistuneisuutta ja jatkuvaa huolestuneisuutta, epämukavaa olotilaa. 

Grafolgiassa täytyy kuitenkin muistaa että esim. yllämainittu ”a” kirjaimen malli ei tarkoita, että kaikki jotka kirjoittavat litteän ”a” kirjaimen, olisivat ahdistuneita ja surun murtamia. Se on vain yksi merkki grafologille, jonka tulee löytää muita merkkejä ahdistuneisuudesta kirjoituksessa, voidakseen todeta, että henkilö on todella ahdistunut elämässään.

Grafologin tulee osata löytää oikea määritys ja aste ihmisen tunteelle. Tämä tarkoitaa sitä että koko kirjoitus tulee tutkia huolellisesti, ja sen antamien tulosten mukaan määritellään tunteiden voimakkuus ja luonteen eriasteiset piirteet.

Erityyppisiä ”a” kirjaimia on lueteltoitu 89 tällä hetkellä.

Osa tiedoista perustuu Susanna Tesouro de Grosson kirjoittamaan kirjaan; Grafología Científica.

Jokaisella kirjaimella on siis oma merkityksensä grafologiassa ja niistä voidaan tulkita erilaisia asioita.