MITÄ OIKEUDELLINEN KÄSIALANVERTAILU ON?

”Oikeudellinen käsialanvertailu (käsialantutkimus) lienee yksi forensisen tieteen
heikoimmin tunnettuja alueita. Se sekoitetaan säännöllisesti grafologiaan, vaikka
kyse on kahdesta täysin eri tavoitteet omaavasta alasta.

Nimensä mukaisesti se on nimenomaan vertailututkimusta, jonka tarkoituksena
on selvittää, onko kiistanalaisen kirjoituksen kirjoittaja sama kuin vertailutekstin
kirjoittaja. Kuten on helposti todennettavissa, kukaan ei kykene kirjoittamaan kah-
ta käsialanpiirteiltään identtistä tekstiä ja näin ollen tutkimuksessa on arvioitava,
ovatko kiistanalaisen tekstin ja vertailunäytteiden väliset eroavuudet kirjoittajan
käsialan luonnollista vaihtelua vai onko kyse kahden eri kirjoittajan tekstistä.

Oikeudellisen käsialanvertailun menetelmän on laajalti hyväksytty ja sitä käytetään rikoslaboratorioissa ympäri maailmaa. Käsialantutkimuksen ongelma tosin on, että
se on suppean ammattikunnan erikoisalaa, ja alan akateeminen tutkimus ja opetus
on vähäistä. Tästä huolimatta tiedeperusteisen tutkimuksen kriteerit eittämättä
täyttyvät: jokainen yksittäinen tutkimus tehdään järjestelmällisesti ja kriittisesti ja
vodaan osoittaa, että kuka tahansa asianmukaisen koulutuksen ja kokemuksen
omaava tutkija päätyy samaa tutkimusaineistoa tarkastelemalla samoihin tai määr-
iteltävissä olevien virherajojen puitteissa lähes samoihin johtopäätöksiin.”

Viite: Kimmo Himberg ”Tekninen rikostutkinta. Johdatus forensiseen tieteeseen.” Poliisiammattikorkeakoulun oppikirjat 9, 2002.

Alla esimerkki käsialatutkimuksen yksityiskohdista:

Kiistetty ”a”                                oikeaksi todettuja ”a” kirjaimia

a_kirjaimet.jpg

Tavoitteena oikeudellisessa käsialatutkimuksessa on selvittää, onko asianomainen
kirjoittanut itse, onko kirjoitus matkittua, jäljennettyä, kopioitua tai itse muunnet-
tua kirjoitusta tai allekirjoitusta.

Grafologia tutkii ihmisen luonteen piirteitä, mutta joissain tapauksissa sillä voidaan
tukea käsialavertailun tutkimusten tuloksia, esim. uhkakirjeet.